HotLine 8:00-20:00/7 0 (800) 501 625

Official action rules

З  10 серпня 2014 року по 31 вересня 2014 року включно діє акція «Маша и Медведь: Пори року». Подарунки− наклейки із зображенням героїв мультиплікаційного фільму «Маша и Медведь» − прикріплені до продукції, яка бере участь в акції (ложкові йогурти «Маша и Медведь»)
1. Організатор рекламної акції (надалі − Акція).
1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Данон» (далі −Організатор), код ЄДРПОУ − 25384846, адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, 17/21.
1.2. Партнером акції є видавництво ТОВ "Егмонт Україна" , адреса: а/с 141,  Київ 01033 (далі −Організатор).
2. Учасники Акції
2.1. В Акції можуть взяти участь дієздатні повнолітні громадяни України, які вчинили дії, передбачені п. 6.1. Правил і повністю згодні з умовами Акції, передбаченими цими Правилами (далі − Учасники Акції).
2.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати в ній участь:
1) особи, які не відповідають вимогам п. 2.1 цих Правил;
2) працівники та представники будь-якої компанії Організатора або будь-якої іншої компанії, залученої до проведення Акції;
3) чоловік або дружина та найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусь, бабуся) осіб, перелічених у пп.2) пункту  2.2. цих Правил;
4) особи, яким не виповнилося 18 років;
5) обмежено дієздатні і недієздатні особи у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також особи, які не є громадянами України.
3. Місце і період проведення Акції
3.1. Акція проводиться на території України в торговельних мережах точках (магазинах), в яких представлена продукція, що бере участь в Акції, в період з 10 серпня 2014 року по 31 вересня 2014 року (далі − Період Акції).  Організатор акціі може змінити термін проведення акціі шляхом внесення змін у офіційні правила акціі. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4. Продукція, що бере участь в Акції (далі − Продукція).
4.1. Продукція, позначена знаком для товарів і послуг «Маша и Медведь», а саме:
  • Йогурт полуничний «Маша и Медведь»
  • Йогурт «Маша и Медведь» з наповнювачем «Бісквіт»
5. Подарунки Акції
5.1. Фонд Подарунків Акції складається з наступних подарунків.
5.1.1. наклейки із зображенням героїв мультиплікаційного фільму «Маша и Медведь» - 30х40мм
5.2. Загальна кількість Подарунків Акції – 6 000 000 (шість міліонів) шт.
5.3. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції або включити в Акцію додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомить про них в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.4. Оподаткування Подарунків Акції здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.5. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість. Відповідальність Організатора Акції обмежується і не виходить за межі кількості подарунків, вказаних в п.5.2 цих Правил.
5.6. Зовнішній вигляд (колір, розмір) реальних Подарунків Акції може відрізнятися від їхніх зображень на рекламно-інформаційних матеріалах Акції. Моделі та види подарунків Акції можуть бути змінені Організатором Акції без попереднього повідомлення Учасників Акції.
5.7. Розмір, колір, моделі, технічні та інші характеристики Подарунків Акції, зазначених у цьому розділі Правил, їх комплектація ті інш. визначаються на розсуд Організатора Акції.
6. Умови участі в Акції
6.1. Для участі в Акції Учаснику з метою отримання Подарунку Акції необхідно здійснити наступні дії.
6.1.1. Купити в Період проведення Акції Продукцію в будь-якому асортименті, без обмеження кількості придбаної продукції, до якої прикріплений Подарунок Акції.
7. Порядок та умови отримання Подарунку Акції
7.1. До кожної одиниці продукції прикріплені по 1 (одному) Подарунку Акції, який отримує покупець цієї одиниці продукції.
7.2. З моменту отримання Подарунку Акції покупець продукції самостійно на свій розсуд використовує Подарунок Акції. Організатор не несе відповідальності за подальше використання або неможливість використання Подарунку Акції.
7. 3. Покупець може наклеїти Подарунок акції до альбому для наклейок «Маша и Медведь».  У серпневому та вересневому номерах журналу «Маша и Медведь», що видається Партнером акції, буде знаходитися спеціальний альбом для наклейок «Маша и Медведь». Придбати журнал можна у точках продажу друкованих виданнь.
7.4. Організатор Акції звільняється від будь-якої відповідальності щодо Подарунків Акції після їх одержання покупцями продукції. З моменту отримання покупцем продукції Подарунку Акції зобов'язання Організатора за цими Правилами вважаються виконаними.
8. Інші умови
8.1. Організатор Акції не бере участь в суперечках між Учасниками Акції щодо визначення Учасників Акції претендентами на одержання Подарунків Акції.
8.2. Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Подарунки Акції не видаються в грошовому еквіваленті або у вигляді інших благ, не передбачених цими Правилами.
8.3. Організатор не відповідає за неможливість Учасниками Акції отримати / використати Подарунки Акції з будь-яких причин (включаючи, але не обмежуючись: внаслідок форс-мажорних обставин).
8.4. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання Подарунків Акції з будь-яких причин, не залежних від Організатора, в т. ч. якщо Подарунок Акції відділений від продукції третіми особами та інш.
8.5. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх виконувати.
8.6. Своєю участю в Акції всі Учасники підтверджують свою згоду на отримання безкоштовної інформації та рекламних матеріалів по продукції Замовника, акцій і заходів, пов'язаних з діяльністю Замовника.
8.7. Організатор Акції залишає за собою право:
  • Припинити участь в Акції Учасників, відносно яких є обґрунтовані підозри в шахрайських діях та / або іншому порушенні ними правил та умов проведення Акції;
  • Припинити, призупинити, скасувати проведення Акції, якщо з якоїсь причини будь-який аспект Акції не може бути реалізований так, як це було заплановано, включаючи причини, які знаходяться за межами розумного контролю Організатора Акції і які впливають на виконання, безпеку, достовірність визначення результатів і / або належне проведення Акції;- Не вступати в письмові чи усні переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами та чинним законодавством України.
8.8. Рішення Організатора з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточним, оскарженню не підлягає і поширюється на всіх Учасників Акції.
8.9. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.10. Замовник залишає за собою право продовжувати термін Акції та / або змінювати Офіційні Правила Акції в односторонньому порядку за своїм розсудом, при цьому публікуючи такі зміни в порядку, аналогічному оголошенню цих Правил.